Daily Archives: 30. May 2023.

Sedmi razredi na Igmanu

U ponedeljak, 29.5.2023.godine, su sedmi razredi imali praktičnu nastavu u trećem planinarskom pohodu u okviru projekta “Škola planinarstva”, a koja je organizovana i koordinirana od strane Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji sa Planinarskim savezom FBiH.