Monthly Archives: April 2023

Javni konkurs u OŠ “Džemaludin Čaušević”

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, 33/21), odredbi  Pravilnika o radu JU OŠ „Džemaludin Čauševć“ Sarajevo, člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim

Jednodnevni izlet u Konjic i Mostar

U ponedjeljak, 24.04.2023. godine za učenike naše škole koji su učestvovali na takmičenjima u školskoj 2022/23. godini organizovan je izlet u Mostar. Na izlet su išla 42 učenika. Učenici su posjetili Zavičajni muzej i Rodnu kuću Zuke Džumhura u Konjicu te prošetali gradom. Zatim su bili u Mostaru i obišli

Promocija zdravlja i prevencija bolesti

JU Zavod za javno zdravstvo Kantona realizira aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti u osnovnim i srednjim školama. U srijedu, 19.04.2023. godine u našoj školi je održano predavanje za učenike VIII razreda na temu: “Zarazne bolesti, higijensko- epidemiološke mjere i značaj vakcinacije.” Predavač je bila