Raspored zvona

 • I smjena: Od 8:00 do 13:10 za I,II,III, IV,V, VI,VII, VIII i IX razrede.
  II smjena: Od 13:30 do 17:50 za I,II,III i IV razrede.
  Niži razredi se sedmično rotiraju.
 • PRVA SMJENA:SATNICA:
  1. čas08:00 – 08:45
  2. čas08:50 – 09:35
  3. čas09:55 – 10:40
  4. čas10:45 – 11:30
  5. čas11:35 – 12:20
  6. čas12:25 – 13:10
 • DRUGA SMJENA:SATNICA:
  1. čas13:30 - 14:15
  2. čas14:20 - 15:05
  3. čas15:25 - 16:10
  4. čas16:15 - 17:00
  5. čas17:05 - 17:50
  6. čas17:55 - 18:40
 •  Početak nastavne godine: 01.09.2023.god.
  Planiran kraj prvog polugodišta: 31.12.2023.god.
  Planiran početak drugog polugodišta: 29.01.2024.god.
  Kraj nastavne godine: 05.06.2024.god. (I i IX razredi) i
  12.06.2024.god. ostali razredi.
 • Online sedmice 
  I online sedmica: 30.10. – 3.11.2023.
  II online sedmica: 4.12. – 8.12.2023.
  III online sedmica: 25.3. – 29.3.2024.
  IV online sedmica: 22.4. – 26.4.2024.