Angažman i vizija škole

  • U cilju poboljšanja kvaliteta nastave, nastavnici i stručni saradnici škole uključeni su u kontinuiranu edukaciju, kroz realizaciju mnogih projekata, novih metodologija rada, praćenja i primjenjivanja inovacija u neposrednom radu odgojno-obrazovnog procesa usmjerenog na dijete, kao aktivnog učesnika u nastavi.
  • Naša škola je prepoznatljiva po inkluzivnom pristupu u radu sa učenicima sa poteškoćama u učenju i preprekama u učešću. Akcenat je i na njegovanju kulture i tradicije, jezika i bogatstva različitosti naših naroda s obilježavanjem svih državnih i vjerskih praznika.
  • Kvalitetno obrazovanje za sve je vodilja uspjeha u našoj školi. Od 2002.god. organiziramo i realiziramo vanredno polaganje za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle, koje uključuje i organizovanje i realizovanje nastave. Rezultat našeg rada prepoznala je Njemačka organizacija GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), koja je uključila u projekat „Naknadno sticanje osnovnog obrazovanja” 18 nastavnika naše škole, koji su stekli stručnu edukaciju iz oblasti andragogije. U cilju stvaranja boljih uslova za obrazovanje djece i smanjivanja pojave nepismenosti u našoj državi, uključilo se i Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke.
  • Kvalitet i značaj rada naše škole prepoznat je od mnogobrojnih institucija, kao i istaknutih i uvaženih ličnosti, ambasadora dobre volje UNICEF-a:  Peter Sørensen, Žak Pol Klajn, Robert Bikroft, Pedi Ešdaun, supruga Kofi Anana, Nana Anan, direktor Međunarodnog dječijeg instituta iz Kanade, delegacije UNICE-a, direktori mnogih Međunarodnih organizacija i naših Ministara brojnih Ministarstava, gradonačelnik grada Sarajeva i dr.
  • Rad škole rezultirao je brojnim nagradama dodijeljenim od strane: Općine Novi Grad, Međunarodnog centra za mir – nagrada «Sloboda» za izuzetan doprinos u obrazovanju Romske djece, a uslijedilo je najznačajnije priznanje Međunarodne zajednice, OHR-a, OSCE-a koja nas je uvrstila u jednu od šest ogledno-eksperimentalnih škola (tri srednje i tri osnovne) u Bosni i Hercegovini, a u okviru provođenja reformi obrazovanje.
  • Cilj nam je i promocija kvalitetnog obrazovanja kroz prezentaciju dječijih rezultata, škole i nastavnika.