Nastavni kalendar

Šk.kalendar 15-16.

Nastavni kalendar za šk. 2023/24. – uvećana slika ↵

 

 • Početak školske godine: 01.09.2023.god.
  Planiran kraj prvog polugodišta: 31.12.2023.god.
  Planiran početak drugog polugodišta: 29.01.2024.god.
  Kraj nastavne godine: 05.06.2024.god. (I i IX razredi) i
  12.06.2024.god. ostali razredi.
 • Online sedmice 
  I online sedmica: 30.10. – 3.11.2023.
  II online sedmica: 4.12. – 8.12.2023.
  III online sedmica: 25.3. – 29.3.2024.
  IV online sedmica: 22.4. – 26.4.2024.