Riječ direktora

Beba Šarkinović, direktoricaJU OŠ „Džemaludin Čaušević“  punih 60 godina otvara svoja vrata  velikom broju generacija učenika. Nakon svih ovih godina, škola i dalje promoviše da se samo ustrajnošću, marljivošću i znanjem može mijenjati svijet oko sebe i da je  to jedini   put u sretniju budućnost. Pred nama je šezdeset prva godina djelovanja u koju  ulazimo ponosni i ohrabreni dosadašnjim radom i uspjesima. Svjesni smo da uloga škole  je u stalnom inoviranju i osmišljavanju novih, podsticajnijih obrazaca komuniciranja između osoblja,  učenika i roditelja. U odgoju djece smatramo vrlo važnim saradnju roditelja, nastavnika/ica i učenika u atmosferi podrške, pomoći, saradnje i razumijevanja. Jasno ukazujemo učenicima da se problemi mogu rješavati samo suočavanjem s njima, a ne izbjegavanjem. Iako su visoki kriteriji i pravednost vrednovanja temelji uspješnoj i jakoj školi, smatramo da nikada ne smiju u drugi plan potisnuti razumijevanje za probleme odrastanja naše djece. Želimo i težimo  da  naša škola bude škola u kojoj se svi  ugodno osjećaju , a roditelji mogu biti sigurni da će se njihovoj djeci profesionalno pristupiti s mnogo stručnosti, razumijevanja i pažnje. Škola zagovara jednak pristup kvalitetnom odgoju i obrazovanju za svu djecu, vjeruje u„ usmjereno, individualizirano poučavanje koje podržava razvoj i učenje svakog djeteta.

Krajnji cilj je interaktivno saznavanje i učenje ne samo konkretnog gradiva već i usvajanje zdravog i izgrađujućeg pogleda na svijet i ljude oko sebe  koji je i najvažniji uslov sazrijevanja djece. U današnjem ubrzanom svijetu važna je i primjena znanja, a to treba vježbati. Želimo naše učenike pripremiti za suočavanje sa izazovima budućnosti tako što ih potičemo da uče, logički zaključuju, analiziraju i svrsishodno prezentiraju svoja znanja i ideje.

Zato u našoj  školi   stvaramo okruženje tolerancije, nenasilja i dijaloga u kojem se učenici mogu osjećati ugodno i slobodno kroz poštivanje različitosti i inkluzivne prakse. Trudimo se pripremiti učenike za aktivno sudjelovanje i u skladu s time razvijamo kulturu odgovornosti pri čemu je svako pozvan na djelovanje.

Odabrali smo put  entuzijazama i volje za napredovanjem, stalnom obnavljanju i pronalaženju metoda i sredstava učenja u skladu sa vremenom u kojem živimo, kao i u dodatnom zalaganju cjelokupnog nastavnog kadra koji je tu da motiviše učenike za postizanje visokih rezultata. Pod tim zalaganjem podrazumijeva se i senzibiliziranost za izazove s kojima se susreću učenici pripadnici manjina, posebno učenika romske populacije. Želja nam je da učenici  od nas odlaze kao osnažene ličnosti koje razumiju i koriste svoja prava i obaveze.

Direktor:

Beba Šarkinović