Podaci o zaposlenicima

R.br.PREZIME I IMEZavršen fakultet - akademijaZvanje /
pozicija
Stepen
stručne spreme
ARUKOVODSTVO I SARADNICI U NASTAVI
1.ŠARKINOVIĆ BEBAPegagoški fakultetProfesor razredne nastave / DirektoricaVSS
2.ČELIGIJA AMRAFakultet političkih
nauka
Diplomirani socijalni radnikVSS
3. VALJEVČIĆ EMINA
Filozofski fakultetMagistar pedagogije
- strukovni smjer
VSS
4.ĆESIR SUVADAPedagoška akademijaNastavnik b/h/s jezika i knj. / BibliotekarVŠS
5.MUHIĆ SUADAEkonomski i pravni fakultetDiplomirani ecc i pravnik / SekretarVSS
BPROFESORI -
NASTAVNICI
1.DEDAJIĆ AZRAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
2.KRUPALIJA EDITAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
3.GRABUS REDŽEPPedagoška akademijaNastavnik razredne nastaveVŠS
4.LINDOV MUAMERAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
5.VILA ADNAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
6.ŠABIĆ AIDAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
7.KUKIĆ BRANKAPedagoška akademijaNastavnik razredne nastaveVŠS
8.HRGA GABRIJELAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
9.VOLODER AMELAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
10.BALIĆEVAC ARSLANPedagoška akademijaNastavnik b/h/s jezika i književnostiVŠS
11.HAJDAREVIĆ AMINAPedagoška akademijaNastavnik b/h/s jezika i književnostiVŠS
12.BOŠNJAK MIRAFilozofski fakultetProfesor engleskog i ruskog jezika i knjiž.VSS
13.PAJIĆ NINAFakultet
human. nauka
Profesor engleskog jezika i književnostiVSS
14.GLAMOČ AMILAFilozofski fakultetProfesor njemačkog jezika i književnostiVSS
15.TRNKA SALKOPrirodno-
matematički fakultet
Profesor fizike i matematikeVSS
16.MRVOLJAK NINAPrirodno-
matematički fakultet
Profesor matematike i informatike VSS
17.ČORBO BRANKAEkonomski fakultetDiplomirani ekonomist / Profesor informatikeVSS
18.REDŽIĆ EMIRFilozofski fakultetProfesor informatike i tehničke kultureVSS
19.ĐIPA ENIZPedagoška akademijaNastavnik kulture življenja i hemijeVŠS
20.ZORLAK BAHRAPrirodno-
matematički fakultet
Profesor biologijeVSS
21.SIVAC BAHRIJAFilozofski fakultetProfesor historijeVSS
22.IVANČEVIĆ VESNAAkademija likovnih umjetnostiProfesor likovne kultureVSS
23.HEĆO MUAMERFakultet za
fizičku kulturu
Profesor tjelesnog
i zdrav.odgoja
VSS
24.MRŠO DIJANANastavnički fakultetProfesor muzičke kulture i teoretsko muz. predmetaVSS
25.NEZIROVAC MELIKAFakultet
islamskih nauka
Profesor islamske vjeronaukeVSS
COSTALI RADNICI
1.CVIKO KASIMOsnovna školaNoćni stražarNSS
2.GOLOŠ IFETAOsnovna školaServirkaNSS
3.KOZIĆ ASIMSrednja školaNoćni stražarSSS
4.MAHMUTOVIĆ FATIMAOsnovna školaRadnica NSS
5.MEMIĆ MUNIRAOsnovna školaRadnica NSS
6.SELAK IFETAOsnovna školaRadnica NSS
7.SELAK ZINETAOsnovna školaRadnica NSS
8.SPAHIĆ SADIKSrednja školaDomarSSS