Podaci o zaposlenicima

R.br.PREZIME I IMEZavršen fakultet - akademijaZvanje /
pozicija
Stepen
stručne spreme
ARUKOVODSTVO I SARADNICI U NASTAVI
1.PRLJAČA EMIRPriridno - matematički fakultetProfesor geografije / DirektorVSS
3. VALJEVČIĆ EMINA
Filozofski fakultetMagistar pedagogije
- strukovni smjer
VSS
4.ĆESIR SUVADAPedagoška akademijaNastavnik b/h/s jezika i knj. / BibliotekarVŠS
5.MUHIĆ SUADAEkonomski i pravni fakultetDiplomirani ecc i pravnik / SekretarVSS
BPROFESORI -
NASTAVNICI
(stalno uposleni)
1.DEDAJIĆ AZRAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
2.KRUPALIJA EDITAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
3.LINDOV MUAMERAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
4.VILA ADNAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
5.ŠABIĆ AIDAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
6.KUKIĆ BRANKAPedagoška akademijaNastavnik razredne nastaveVŠS
7.HRGA GABRIJELAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
8.VOLODER AMELAPedagoška akademijaProfesor razredne nastaveVSS
9.BALIĆEVAC ARSLANPedagoška akademijaNastavnik b/h/s jezika i književnostiVŠS
10.HAJDAREVIĆ AMINAPedagoška akademijaNastavnik b/h/s jezika i književnostiVŠS
11.BOŠNJAK MIRAFilozofski fakultetProfesor engleskog i ruskog jezika i knjiž.VSS
12.PAJIĆ NINAFakultet
human. nauka
Profesor engleskog jezika i književnostiVSS
13.GLAMOČ AMILAFilozofski fakultetProfesor njemačkog jezika i književnostiVSS
14.TRNKA SALKOPrirodno-
matematički fakultet
Profesor fizike i matematikeVSS
15.MRVOLJAK NINAPrirodno-
matematički fakultet
Profesor matematike i informatike VSS
16.ČORBO BRANKAEkonomski fakultetDiplomirani ekonomist / Profesor informatikeVSS
17.REDŽIĆ EMIRFilozofski fakultetProfesor informatike i tehničke kultureVSS
18.ZORLAK BAHRAPrirodno-
matematički fakultet
Profesor biologijeVSS
19.SIVAC BAHRIJAFilozofski fakultetProfesor historijeVSS
20.IVANČEVIĆ VESNAAkademija likovnih umjetnostiProfesor likovne kultureVSS
21.HEĆO MUAMERFakultet za
fizičku kulturu
Profesor tjelesnog
i zdrav.odgoja
VSS
22.MRŠO DIJANANastavnički fakultetProfesor muzičke kulture i teoretsko muz. predmetaVSS
23.NEZIROVAC MELIKAFakultet
islamskih nauka
Profesor islamske vjeronaukeVSS
COSTALI RADNICI
1.CVIKO KASIMOsnovna školaNoćni stražarNSS
2.GOLOŠ IFETAOsnovna školaServirkaNSS
3.KOZIĆ ASIMSrednja školaNoćni stražarSSS
4.MAHMUTOVIĆ FATIMAOsnovna školaRadnica NSS
5.MEMIĆ MUNIRAOsnovna školaRadnica NSS
6.SELAK IFETAOsnovna školaRadnica NSS
7.SELAK ZINETAOsnovna školaRadnica NSS