Produženi boravak

Informator za produženi boravak:

Prva stranica↵

Druga stranica↵

Učenici Osnovne škole “Džemaludin Čaušević” imaju produženi boravak. Prostor je uređen po svjetskim standardima, te ima brojne prednosti u odnosu na neke druge škole.
Produženi boravak je savremen i kvalitetan, a prostor je fizički odvojen od dijela u kojem se odvija redovna nastava. Karakteristično za produženi boravak u našoj školi je da počinje sa radom od 6,30 sati do 18,00 sati, a po potrebi i duže. Osim cjelodnevnog boravka roditelji se mogu opredijeliti i za poludnevni boravak djece.
JU OŠ „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo je prepoznatljiva i  po izuzetno uređenoj, velikoj, zelenoj površini i parkovima u kojima će djeca moći provoditi veći dio slobodnog vremena. Sa učenicima prije i poslije redovne nastave radi stručan, edukovan kadar, koji će aplicirati metodologiju usmjerenu na dijete.

– Prostor je fizički odvojen od dijela u kojem se odvija redovna nastava, tako da mališani imaju na raspolaganju veliki prostor. Pored toga naša škola je poznata po izuzetno uređenoj velikoj zelenoj površini i parkovima u kojima mališani mogu provoditi dio vremena, kada vremenski uslovi dozvole. Sa učenicima poslije ili prije nastave radi stručan, edukovan kadar, tako da je usluga potpuna, rekla nam je Beba Šarkinović, direktorica OŠ “Džemaludin Čaušević”.

¤Dodatne slike za produženi boravak – Galerija¤

Dnevne novine “Oslobođenje”, 18.09.2014.godine:

Osnovna škola “Džemaludin Čaušević” primjer dobre prakse.↵