Daily Archives: 12. May 2023.

Sedmi razredi na Bjelašnici

Učenici sedmih razreda imali su praktičnu nastavu u drugom, od tri planirana planinarska pohoda u okviru Škole planinarstva, koja je organizovana i koordinirana od strane Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji sa Planinarskim savezom FBiH. Učenici su

Radionica “Stop međuvršnjačkom nasilju”

U toku mjeseca aprila i maja održane su radionice za učenike naše škole od VI do IX razreda na temu “Stop međuvršnjačkom nasilju”. Temu su nam približili službenici MUP KS Novi Grad, gđa. Marina Gojković Pašić i gdin. Namik Ćosić. Jedan od značajnijih aspekata saradnje policijskih službenika sa

Bodovna rang lista po objavljenom konkursu

Na postavljenom linku ispod je bodovna rang lista kandidata nakon bodovanja za Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ “Džemaludin Čaušević” na poziciji – Asistent u odjeljenju.
Bodovna rang lista za radno mjesto – Asistent u odjeljenju