Historijat i podaci o školi

 • Javna ustanova Osnovna škola «Džemaludin Čaušević» osnovana je daleke 1954. godine pod nazivom «Trinaesta osmogodišnja škola». U periodu od 1955.- 1957. godine završena je postojeća školska zgrada koja je nosila naziv «Pavle Goranin» do 1994. god. kada je dobila današnji naziv Javna ustanova Osnovna škola «Džemaludin Čaušević». U toku proteklog rata škola je bila potpuno uništena, ali nije prekidala rad već je radila po tkz. punktovima i u prostorijama Osnovnih škola «Meša Selimović» i «Mehmedalija Mak Dizdar». Zahvaljujući donaciji Kraljevine Republike Danske, škola je obnovljena i otpočela je sa radom 04. oktobra 1996. godine.
 • Škola je upisana u registar Ministarstva za obrazovanja, nauku i mlade Kantona Sarajevo pod rednim brojem 39., na strani 39.
 • Danas škola broji 328 učenika raspoređenih u 18 odjeljenje, ima 54 uposlena radnika. Pored redovne nastave u školi se realizuju mnogobrojne vannastavne aktivnosti kroz rad sekcija, klubove, radionice, družine, igraonice. U posljednjih četrdeset godina škola je ostvarila zapažene rezultate kako u uspjehu u učenju i vladanju, tako i u prezentaciji rada gotovo svih sekcija slobodnih aktivnosti, čemu smo posvećujući posebnu pažnju doprinijeli povećanju srednje ocjene na nivou škole.
 • Učenici, uposlenici i roditelji naše škole su kvalitetno i u kontinuitetu uključeni u rad lokalne zajednice kroz aktivnosti u segmentu kulturne i javne djelatnosti  Općine Novi  Grad.
 • Adresa:
  Prvomajska 24, 7100 Sarajevo
  Telefon:
  033/713-820
  Fax:
  033/611-651
  e – mail:
  os.dc@bih.net.ba
 • Brojevi telefona:
  IME LOKALDIREKTNI BROJ
  Direktor209033 611 651
  Sekretar205033 713 820
  Pedagog206033 713 821
  Biblioteka207033 713 822
  Portirnica208033 713 823