Online obrasci i upis prvačića

 

Upis djece u prvi razred osnovne škole – Informacija

Dragi roditelji,

Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo je osnovno obrazovanje obavezno za svu djecu-školske obveznike do navršenih 15 godina života, odnosno do završene osnovne škole.
Školskim obveznikom redovne osnovne škole se smatra dijete koje će do 1. marta tekuće godine navršiti pet i po godina života.
Škola koja ima odgovarajuće prostorne i kadrovske uvjete može omogućiti upis u školu djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, ako to traže roditelji/staratelji djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke relevantnih stručnjaka, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.
Upis u redovnu osnovnu školu obavlja se u aprilu i augustu mjesecu, na osnovu spiskova školskih obveznika koje školama dostavlja nadležni organ općine na čijoj se teritoriji nalazi škola.
Odgoj i obrazovanje djece s posebnim obrazovnim potrebama odvija se u specijalnim i redovnim školama. Djeca sa posebnim obrazovnim potrebama imaju pravo na individualni nastavni plan i program, koji je prilagođen mogućnostima učenika.

Shodno navedenom, pozivamo roditelje / staratelje djece koja su školski obveznici da izvrše svoju zakonsku obavezu i upišu dijete u odgovarajuću osnovnu školu u svom školskom području.
Obaveza roditelja / staratelja je da za upis pripreme obrazac Izvoda iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju), ljekarsko uvjerenje o sposobnosti djeteta za upis u školu, te certifikat o pohađanju obaveznog programa za djecu pred polazak u školu koji izdaje predškolska ustanova. Napominjemo da ljekarsko uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci.
Za sve dodatne informacije, roditelji / staratelji se trebaju obratiti osnovnoj školi u koju imaju namjeru upisati svoje dijete.