Daily Archives: 31. March 2023.

Dani malih bibliotekarki

Tokom februara i marta u biblioteci je kontinuirano trajala aktivnost nazvana “Dani malih bibliotekarki”. Cilj je bio da članice bibliotekarske sekcije i učenice iz produženog boravka imaju priliku vidjeti kako funkcionira školska biblioteka i koje su sve obaveze i zadaci školskih bibliotekarki. Kao male bibliotekarke