Monthly Archives: February 2023

Dan nezavisnosti BiH

1.marta obilježavamo najvažniji praznik naše domovine u novijoj historiji – Dan nezavisnosti BiH. Učenici/ce, nastavnici i nastavnice kao i Komisija za obilježavanje značajnih datuma su vrijedno pripremali razne aktivnosti povodom 1.marta. Priredba je održana u utorak, 28.2.2023. godine u fiskulturnoj

Koordinacioni sastanak u školi

U petak, 24.2.2023. godine u prostorijama naše škole održan je V koordinacioni sastanak Stručnih službi škola i Stručnih službi u zajednici sa područja Općine Novi Grad. Hasan Begić, inspektor za prevenciju maloljetničkog prestupništva, i Marina Gojković-Pašić, policijska službenica

Promocija zdravlja i prevencija bolesti

JU Zavod za javno zdravstvo Kantona počelo je sa realizacijom aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti u osnovnim i srednjim školama. U ponedjeljak, 20.2.2023. godine u našoj školi je održano predavanje za učenike VI razreda na temu: “Zdravi životni stilovi”. Predavač je bio dr. Zlatan