Daily Archives: 29. March 2023.

Kampanja “Niste same”

Kampanju “Niste same” je pokrenuo Crveni križ FBiH sa ciljem da se ublaže posljedice zemljotresa u Turskoj i Siriji, a kroz akciju prikupljanja higijenskih paketa za žene i djevojke. Naš kolektiv, na incijativu i koordinaciju nastavnice Selvire Mašnić, je za ovu akciju prikupio 29 higijenskih paketa. Humanost i