Daily Archives: 22. March 2023.

Učenici znaju kako da Sarajevo bude zelenije

Učenici sedmih razreda OŠ “Džemaludin Čaušević”, zajedno sa nastavnicom Selvirom Mašnić, vrijedno se pripremaju za općinsko takmičenje u okviru praktičnog dijela predmeta Građansko obrazovanje. Ove godine odabrali su problem koji se odnosi na betoniranje zelenih površina koje rezultira njihovim

Promocija zdravlja i prevencija bolesti

JU Zavod za javno zdravstvo Kantona realizira aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti u osnovnim i srednjim školama. U utorak, 21.3.2023. godine u našoj školi je održano predavanje za učenike VII razreda na temu: “Duhan i duhanski proizvodi- štetnosti po zdravlje.” Predavač je bio dr. Damir