Promocija zdravlja i prevencija bolesti

JU Zavod za javno zdravstvo Kantona realizira aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti u osnovnim i srednjim školama. U utorak, 21.3.2023. godine u našoj školi je održano predavanje za učenike VII razreda na temu: “Duhan i duhanski proizvodi- štetnosti po zdravlje.” Predavač je bio dr. Damir Abdulahović, specijalista socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva.

Aktivnosti naše škole možete pratiti i na školskoj facebook stranici:
www.facebook.com/JU-OŠ-Džemaludin-Čaušević

.

.

.

.

.