Monthly Archives: September 2023

Revidirana bodovna list po konkursu

Revidirana bodovna rang lista nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i radnika za obavljanje drugih poslova u JU OŠ “Džemaludin Čaušević”:

RANG LISTA U PDF DOKUMENTU

Bodovna lista po konkursu

Bodovna rang lista nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i radnika za obavljanje drugih poslova u JU OŠ “Džemaludin Čaušević”:

RANG LISTA U PDF DOKUMENTU

Sveska godine iz matematike 2022/23

Već sedam godina, ako izuzmemo dvije godine u koroni, profesorica matematike Nina Mrvoljak organizuje izbor sveske godine iz tog predmeta. Naime, svaki mjesec tokom školske godine, u svakom odjeljenju, se odabere najurednija i najbolje organizovana sveska. Osnovni cilj aktivnosti je ukazati učenicima kako