Sveska godine iz matematike 2022/23

Već sedam godina, ako izuzmemo dvije godine u koroni, profesorica matematike Nina Mrvoljak organizuje izbor sveske godine iz tog predmeta.
Naime, svaki mjesec tokom školske godine, u svakom odjeljenju, se odabere najurednija i najbolje organizovana sveska. Osnovni cilj aktivnosti je ukazati učenicima kako isticati važno i u skladu sa tim organizirati lekciju, a samim tim i način učenja. Za najbolju svesku mjeseca postoji mjesečna nagrada. U junu mjesecu, od ranije odabranih svesaka, profesorica Nina izdvaja dvije finalne po odjeljenju. Od svakog finaliste se uslika nekoliko stranica, napravi mozaik, primjerci budu okačeni u kabinetu matematike anonimno pod brojevima, a zatim učenici glasaju. Svoje favorite su birali i direktor Emir Prljača, socijalna radnica Marizela, druga nastavnica matematike Adela, kao i nastavnica Nina. Nakon prebrojavanja glasova proglašava se sveska koja nosi titulu – Sveska godine iz matematike.

Finalisti su bili: Ena Bostandžija, Ema Preljević, Ajša Alihodžić, Ramiz Salčin, Esma Reković, Jusufović Adana, Edina Bogućanin i Vildana Hajdarević. Svaka sveska je bila kreativna, dobro organizovana i posebna na svoj način.
Ena je osvojila treće mjesto, a drugo mjesto Adana. Titula Sveska godine iz matematike 2022/2023 pripala je Emi. Finalistima su podijeljene simbolične nagrade, posebno za prva tri mjesta.

Iskrene čestitke svim učesnicima.

Aktivnosti naše škole sa više fotografija možete pratiti i na školskoj facebook stranici:
www.facebook.com/JU-OŠ-Džemaludin-Čaušević

.

.