Daily Archives: 7. September 2023.

Poništenje dijela i raspisivanje javnog konkursa

Na osnovu člana 21. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22 i 22/22), Saglasnosti ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-