Bodovna lista po konkursu

Bodovna rang lista nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i radnika za obavljanje drugih poslova u JU OŠ “Džemaludin Čaušević”:

RANG LISTA U PDF DOKUMENTU

.

.