Daily Archives: 4. February 2024.

Obavijest za upis djece u prvi razred

U vezi sa upisom djece u prvi razred osnovnih škola u Kantonu Sarajevo za školsku 2024/2025. godinu, shodno Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), kao obaveznu dokumentaciju roditelji trebaju priložiti i

Vanredno obrazovanje odraslih

Na osnovu odredbi Zakona o obrazovanju odraslih (,,Sl. novine Kantona Sarajevo, broj: 40/15,40/20), člana 3. Pravilnika o načinu organizovanja i provođenju ispita (,,Sl. novine Kantona Sarajevo, broj:24/16) donosi se ODLUKA o imenovanju Komisija za provjeru znanja.