Vanredno obrazovanje odraslih

Na osnovu odredbi Zakona o obrazovanju odraslih (,,Sl. novine Kantona Sarajevo, broj: 40/15,40/20), člana 3. Pravilnika o načinu organizovanja i provođenju ispita (,,Sl. novine Kantona Sarajevo, broj:24/16) donosi se ODLUKA o imenovanju Komisija za provjeru znanja.
Raspored polaganja ispita pogledati na linku:
RASPRED POLAGANJA ISPITA – OBRAZOVANJE ODRASLIH

Na osnovu člana 52. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 40/15, 40/20), Odluke direktora JU OŠ „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo, broj: 01-2-209/24 od 07.02.2024. godine, raspisuje se JAVNI KONKURS za upis polaznika za obrazovanje odraslih – Program osnovnog obrazovanja odraslih, od I do V razreda u školskoj 2023/2024. godini.
Detaljnije informacije na linku ispod:
JAVNI KONKURS ZA UPIS POLAZNIKA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

.

.