Daily Archives: 21. February 2024.

Preliminarna bodovna lista po konkursu

Preliminarna bodovna rang lista nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i radnika za obavljanje drugih poslova u JU OŠ “Džemaludin Čaušević”:

RANG LISTA U PDF DOKUMENTU