Daily Archives: 25. August 2023.

Obavijest za rampu

Poštovani, obavještavamo vas da je inicijativa Vijeća roditelja i JU OŠ “Džemaludin Čaušević”, za povećenje stepena sigurnosti naših učenika, prepoznata i usvojena od strane Općinskih vlasti. U toku ljetnog raspusta, na ulazu u školsko dvorište, postavljena je rampa te u krug škole mogu ući samo