Obavijest za rampu

Poštovani,

Obavještavamo vas da je inicijativa Vijeća roditelja i JU OŠ “Džemaludin Čaušević”, za povećenje stepena sigurnosti naših učenika, prepoznata i usvojena od strane Općinskih vlasti. U toku ljetnog raspusta, na ulazu u školsko dvorište, postavljena je rampa te u krug škole mogu ući samo vozila sa posebnim odobrenjem.
Obzirom da nam je sigurnost naših učenika najvažnija, ovom prilikom zahvaljujemo Vijeću roditelja i Općini Novi Grad Sarajevo.

Direktor škole
Emir Prljača

.

.

.