Daily Archives: 24. January 2023.

Obavještenje za učenike i roditelje

Na osnovu odluke Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Školskog kalendara za školsku 2022/23. godinu, redovna nastava u drugom polugodištu počinje u ponedeljak 30.01.2023. godine. Nastava će se realizirati, kao i u prvom polugodištu, prema sljedećem rasporedu:

Poziv za upis djece u prvi razred

Upis djece u I (prvi) razred osnovne škole vršit će se u februaru mjesecu, u periodu od 01.02.2023. do 28.02.2023. godine. U prvi razred školske 2023/2024. godine će se upisati  djeca koja do 01.03.2023. godine imaju navršenih 5 i po godina života.
Osim obrasca za prijavu i Uvjerenja o