Poziv za upis djece u prvi razred

Upis djece u I (prvi) razred osnovne škole vršit će se u februaru mjesecu, u periodu od 01.02.2023. do 28.02.2023. godine.
U prvi razred školske 2023/2024. godine će se upisati  djeca koja do 01.03.2023. godine imaju navršenih 5 i po godina života.
Osim obrasca za prijavu i Uvjerenja o pohađanju obaveznog predškolskog za djecu roditelji su dužni pribaviti i sljedeću dokumentaciju za dijete:
· Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
· Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;
· CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.

Dokumentacija za upis se može dostaviti skenirana na e-maila: os.dc@bih.net.ba ili lično kod sekretara ili pedagoga škole svaki radni dan u terminu od 8,00 do 16,00 sati. 
O terminu testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem internet stranice Škole ili na neki drugi način koji roditelji/staratelji predlože prilikom upisa djeteta.
Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033 713-820, 033/713-821 i 033 611-651 ili e-mail  os.dc@bih.net.ba.

Na likovima ispod su postavljeni poziv za upis prvačića, te obavijesti i uputstvo od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje:

POZIV ZA UPIS PRVAČIĆA

OBAVIJEST I UPUTSTVO OD STRANE MINISTARSTVA ZA ODGOJ I OBARZOVANJE

OBAVEZNI PROGRAM U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU

.

.

.

.