Daily Archives: 22. June 2022.

Bodovna lista po objavljenom konkursu

Na postavljenim linkovima ispod je bodovna rang lista nastavnika i drugih radnika nakon pregleda dokumentacije i bodovanja iste za Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ “Džemaludin Čaušević”, raspisanog u maju, 2022. godine.
Za više detalja za određena upražnjena

Sveska 2021/22. godine iz matematike

Šest godina, ako izuzmemo dvije godine u koroni, profesorica matematike Nina Mrvoljak organizuje izbor sveske godine iz tog predmeta. Naime, svaki mjesec tokom školske godine, u svakom odjeljenju, se odabere najurednija i najbolje organizovana sveska. Osnovni cilj aktivnosti je ukazati učenicima kako

Manifestacija “Novogradski dani 2022”

U organizaciji Općine Novi Grad, Sarajevo, održana je 24.-a Tradicionalna manifestacija “Novogradski dani 2022.god.” Na ovoj manifestaciji 11.6.2022. godine predstavile su se osnovne škole sa pomenute Općine. Ovom prilikom i naša Škola JU OŠ “Džemaludin Čaušević”, uzela je učešće