Sveska 2021/22. godine iz matematike

Šest godina, ako izuzmemo dvije godine u koroni, profesorica matematike Nina Mrvoljak organizuje izbor sveske godine iz tog predmeta. Naime, svaki mjesec tokom školske godine, u svakom odjeljenju, se odabere najurednija i najbolje organizovana sveska. Osnovni cilj aktivnosti je ukazati učenicima kako isticati važno i u skladu sa tim organizirati lekciju, a samim tim i način učenja. Za najbolju svesku mjeseca postoji mjesečna nagrada. U junu mjesecu, od ranije odabranih svesaka, profesorica Nina izdvaja dvije finalne po odjeljenju. Od svakog finaliste se uslika nekoliko stranica, napravi mozaik, primjerci budu okačeni u kabinetu matematike anonimno pod brojevima, a zatim učenici glasaju. Svoje favorite biraju i direktorica, pedagogica, kao i profesorica Nina. Nakon prebrojavanja glasova proglašava se sveska koja nosi titulu – Sveska godine iz matematike.
Finalisti su bili: Ena Bostandžija VII-1, Anur Hadžić VII-1, Ajša Alihodžić VII-2, Hana Cviko VII-2, Lamija Čustović IX-1, Lamija Abazi IX-1, Ensar Jahja IX-2 i Lejla Nezir IX-2. Svaka sveska je bila posebna na svoj način i zbog toga ove godine imamo dvije pobjednice. Titulu su ponijele sveske Anura Hadžića i Lamije Čustović. Finalistima su podjeljene lijepe nagrade, a posebna je bila za dva prva mjesta.
Iskrene čestitke svim učesnicima.

Više fotografija možete pogledati na našoj fejsbuk stranici:
https://www.facebook.com/JU-OŠ-Džemaludin-Čaušević

.

.

.