Daily Archives: 29. April 2024.

Jednodnevni izlet na Bijambare

Bijambare su zaštićeno područje pete kategorije, odnosno zaštićeni pejzaž. Obuhvataju gustu crnogoričnu šumu, pašnjake, vrtače i potoke, te šest pećina. Najveća pećina je duga 420 metara i sastoji se od četiri hodnika od kojih je posljednji najveći i naziva se “koncertna dvorana”. U jednoj od pećina pronađeni