Jednodnevni izlet na Bijambare

Bijambare su zaštićeno područje pete kategorije, odnosno zaštićeni pejzaž. Obuhvataju gustu crnogoričnu šumu, pašnjake, vrtače i potoke, te šest pećina.
Najveća pećina je duga 420 metara i sastoji se od četiri hodnika od kojih je posljednji najveći i naziva se “koncertna dvorana”. U jednoj od pećina pronađeni su ostaci pećinskog čovjeka, alat za obradu kamena, te ostaci nekih životinja.
Na Bijambarama se nalazi i nekropola stećaka “Mramorje” koja datira iz 14. i 15. stoljeća.
Područje zaštićenog pejzaža “Bijambare” opremljeno je šadrvanima, stolovima i klupama za boravak u prirodi, te ima sportski teren, igralište za djecu i restoran.
Učenici od II do IX razreda OŠ “Džemaludin Čaušević” su današnjim jednodnevnim izletom imali priliku boraviti i uživati na ovom prelijepom prostoru. Obišli su i nekropolu stećaka, kao i Glavnu bijambarsku pećinu.
Zahvaljujemo Roditeljima – volonterima što su i ovaj put podržali učenike i roditelje naše škole u realizaciji jednodnevnog izleta.
Da fotografije govore više od riječi, uvjerit ćete se i sami…

FOTOGRAFIJE SA JEDNODNEVNOG IZLETA

.

.