Poništenje dijela i raspisivanje javnog konkursa

Na osnovu člana 21. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22 i 22/22), Saglasnosti ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-11-30-9757-8/23 od 18.08.2023.godine i Odluke Školskog odbora, broj: 2012-01/23 od 05.09.2023.god., Javna ustanova Osnovna škola „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo objavljuje PONIŠTENJE DIJELA TEKSTA JAVNOG KONKURSA:

PONIŠTENJE DIJELA TEKSTA JAVNOG KONKURSA

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, 33/21), odredbi Pravilnika o radu JU OŠ „Džemaludin Čauševć“ Sarajevo, člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22 i 22/22), Odluke Školskog odbora JU OŠ “Džemaludin Čaušević“ Sarajevo, broj: 2013-01/23 od 05.09.2023.god., Saglasnosti ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj: 11-11-30-9757-9/23 od 18.08.2023. godine i Saglasnosti ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj: 11-11-30-9757-11/23 od 25.08.2023. godine, raspisuje se JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta:

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

.

.