Daily Archives: 16. September 2022.

Nova revidirana rang lista po konkursu

Postavljena je nova revidirana bodovna rang za socijalnog radnika za Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ “Džemaludin Čaušević”, raspisanog u augustu, 2022. godine. Za više detalja kliknite na link ispod: