Nova revidirana rang lista po konkursu

Postavljena je nova revidirana bodovna rang lista za socijalnog radnika za Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ “Džemaludin Čaušević”, raspisanog u augustu, 2022. godine.

Za više detalja kliknite na link ispod:
Radno mjesto: Socijalni radnik

.

.

.

.