Monthly Archives: June 2024

Novogradski dani 2024

U okviru 26. tradicionalne manifestacije “NOVOGRADSKI DANI 2024.” predstavili su se i učenici JU OŠ “Džemaludin Čaušević” kroz različite sadržaje iz oblasti obrazovanja, kulture i kreativnih radova, gdje su pokazali svoje umijeće, maštovitost i kreativnost. U kvizu Sveznalica sa profesorom

Matursko veče generacije 2015-2024

U ponedeljak, 10.6.2024. godine, je organizirano Matursko veče za učenike devetih razreda. Okupljanje i defile maturanata ispred škole započeo je sa programom u 18:30h, nakon čega su ih pozdravili i ispratili njihovi roditelji, rodbina, nastavnici te mnogi sadašnji i bivši učenici naše škole. Zabava za

Sveska godine iz matematike

Već osam godina, profesorica matematike Nina Mrvoljak organizuje izbor sveske godine iz tog predmeta. Naime, svaka dva mjeseca tokom školske godine, u svakom odjeljenju, nastavnica odabere najuredniju i najbolje organizovanu svesku. Osnovni cilj aktivnosti je ukazati učenicima kako