Revidirana bodovna lista za socijalnog radnika

Na postavljenom linku ispod je revidirana bodovna rang lista na radno mjesto socijalnog radnika za Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ “Džemaludin Čaušević”, raspisanog u augustu, 2022. godine.

Za više detalja za ovo upražnjeno radno mjesto kliknite na link:
Radno mjesto: Socijalni radnik – revidirana bodovna lista

.

.

.