Projekat “Škole za 21.vijek”

U periodu od 15.– 17.3.2019. godine održana je obuka za nastavnike pod nazivom ”21th century schools”. Škole za 21.vijek je ambiciozni obrazovni program u trajanju od tri godine, kojeg je osmislio i provodi British Council u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. On će učenicima omogućiti da uče na zabavan, interaktivan i inovativan način. Sve osnovne škole (za učenike uzrasta od 10 do 15 godina) će dobiti micro:bit uređaje (džepne računare) koji će mladim ljudima pomoći da nauče nove digitalne vještine i vještine programiranja. Pored sticanja vještina kritičkog razmišljanja i rješavanja problema, djeca će steći i praktične vještine kodiranja, te će imati priliku da usavršavaju svoje vještine kroz povezivanje različitih uređaja.
Da bi bili konkurentni na globalnom tržištu rada, za uspjeh su ključne vještine kao što su rješavanje problema, kritičko razmišljanje, digitalna pismenost i kreativnost. Program „Škole za 21.vijek“ podržava razvoj mladih ljudi na ovim poljima kako bi mogli graditi bolju budućnost.
Ispred naše škole obuku su prošle nastavnice Nina Pajić i Nina Mrvoljak, te učiteljice Hrga Gabrijela i Aida Šabić.