Prezentacija integrisane nastave

Učenici drugih razreda sa svojim učiteljicama su kroz integrisanu nastavu predstavili model integrisanog poučavanja u kojem je samostalno i aktivno učenje učenika organizirano oko središnje teme Zimska čarolija u mom gradu.
Bio je ovo doprinos naše škole na podizanju kompetencija nastavnika razredne nastave za primjenu nastavnih planova i programa s definisanim ishodima učenja i unapređenju odgojno-obrazovnog rada na osnovu integracijskog pristupa pri grupisanju predmeta prema odgojno obrazovnim područjima.
Naši ciljevi su bili: pоdsticаnjе krеаtivnоsti i intеlеktuаlnе rаdоznаlоsti učеnikа, timski rad učitelja, integrisan pristup nastavnim sadržajima svih nastavnih predmeta kako bi učenici uvidjeti povezanost između različitih predmeta i odnose tih predmeta prema životu.
Koliko smo u svemu navedenom uspjeli najbolju će ocjenu dati naši učenici i njihovi roditelji
Nizale su se aktivnosti jedna za drugom u kojima su učenici pronalazili motivaciju za angažovanje, bez vremenskih i fizičkih ograničenja.
Hvala našim učenicima, roditeljima i kolegama koji su prisustvovali ili na bilo koji način pomogli u realizaciji.
Posebnu zahvalnost dugujemo našem domaru Nedžibu koji je svojim idejama i vrijednim rukama obogatio naš rad.
Tekst pisale učiteljice: Gabrijela Hrga i Amela Voloder

FOTOGRAFIJE SA ČASA

.

.