Poziv za upis djece u prvi razred

Upis djece u I (prvi) razred osnovne škole vršit će se u februaru mjesecu, u periodu od 01.02.2022. do 28.02.2022. godine.
U prvi razred školske 2022/2023. godine će se upisati  djeca koja do 01.03.2022. godine imaju navršenih 5 i po godina života.
Za upis djece u prvi razred školske 2022/2023. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred 2022/2023. godine” te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu Škole os.dc@bih.net.ba ili putem pošte na adresu Prvomajska 24, Sarajevo.

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole, zatim koje ulice su obuhvaćene za školsko područje Javne ustanove Osnovna škola „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo i ostale detalje pogledajte na linku ispod.
Posebno je postavljen link za obrazac za prijavu djeteta u prvi razred 2022/23. godine.

POZIV ZA UPIS PRVAČIĆA

PRIJAVA ZA UPIS DJETETA U PRVI RAZRED 2022/23.GODINE

.

.

.

.