Posjeta Spomeničkom kompleksu “Žuč”

U skladu s Programom rada Službe za obrazovanje, kulturu i sport Općine Novi Grad Sarajevo za 2022. godinu, učenici VI-2 odjeljenja su 14. 04.2022. godine sa razrednicom Melikom Nezirovac posjetili Spomenički kompleks “Žuč”.

Više fotografija možete pogledati na našoj fejsbuk stranici:
https://www.facebook.com/JU-OŠ-Džemaludin-Čaušević

.

.

.