Rasterećenje učeničkih ruksaka

Poštovani roditelji i staratelji, na prijedlog Vijeća roditelja OŠ “Džemaludin Čaušević”, udžbenici kojima raspolaže naša Više »

Nova revidirana rang lista po konkursu

Postavljena je nova revidirana bodovna rang za socijalnog radnika za Javni konkurs za popunu upražnjenih Više »

Revidirana bodovna lista za socijalnog radnika

Na postavljenom linku ispod je revidirana bodovna rang lista na radno mjesto socijalnog radnika za Više »

Početak školske godine i podjela udžbenika

Poštovani roditelji, staratelji i učenici, Obavještavamo vas da školska 2022/2023. godina počinje u četvrtak, 1.9.2022. Više »

Bodovna lista po objavljenom konkursu

Na postavljenom linku ispod je bodovna rang lista kandidata nakon pregleda dokumentacije i bodovanja iste Više »

 

Početak školske godine i podjela udžbenika

Poštovani roditelji, staratelji i učenici,
Obavještavamo vas da školska 2022/2023. godina počinje u četvrtak, 1.9.2022. godine. Podjela udžbenika će se realizirati prvi dan škole. Udžbenici za predmetnu nastavu će se dijeliti u plavoj sali škole po sljedećem rasporedu:
VII-1__8:05-8:20

Bodovna lista po objavljenom konkursu

Na postavljenom linku ispod je bodovna rang lista kandidata nakon pregleda dokumentacije i bodovanja iste za Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU OŠ “Džemaludin Čaušević”, raspisanog u augustu, 2022. godine.
Link Radno mjesto: Socijalni radnik

Javni konkurs sa popunu upražnjenih radnih mjesta

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, 33/21), odredbi  Pravilnika o radu JU OŠ „Džemaludin Čauševć“ Sarajevo, člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim