Javni konkurs sa popunu upražnjenih radnih mjesta

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i Više »

Obavijest za roditelje/ staratelje

U školskoj 2022/23. godini Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS obezbijedilo je, po prvi put, Više »

Konačna rang lista po konkursu

Postavljena je konačna revidirana bodovna rang lista nastavnika i drugih radnika, sa pristiglim primjedbama, zaključno Više »

Revidirana bodovna lista

Na postavljenim linkovima ispod je revidirana bodovna rang lista nastavnika i drugih radnika za Javni Više »

Bodovna lista po objavljenom konkursu

Na postavljenim linkovima ispod je bodovna rang lista nastavnika i drugih radnika nakon pregleda dokumentacije Više »

 

Javni konkurs sa popunu upražnjenih radnih mjesta

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, 33/21), odredbi  Pravilnika o radu JU OŠ „Džemaludin Čauševć“ Sarajevo, člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim

Obavijest za roditelje/ staratelje

U školskoj 2022/23. godini Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS obezbijedilo je, po prvi put, besplatne udžbenike za sve učenike od V do IX razreda. Također, svi učenici I razreda dobiće od Općine Novi Grad ruksake, udžbenike i radne sveske iz Engleskog jezika. Učenici od II do IV razreda koji su u

Konačna rang lista po konkursu

Postavljena je konačna revidirana bodovna rang lista nastavnika i drugih radnika, sa pristiglim primjedbama, zaključno sa 27.6.2022. godine za Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ “Džemaludin Čaušević”, raspisanog u maju, 2022. godine.