Kriteriji za prijem učenika u prvi razred srednjih škola

Na osnovu člana 26 i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 – Ispravka), a u skladu sa članom 72., 73. i 74. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/17, 30/19 i 33/21), Vlada Kantona Sarajevo, na 78. sjednici održanoj 12.05.2022. godine, donijela je ODLUKU O KRITERIJIMA ZA PRIJEM UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO:

Dopis i informacija o odluci

Odluka o kriterijumima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola KS

.

.

.