Konačna rang lista po konkursu


Postavljena je konačna revidirana bodovna rang lista nastavnika i drugih radnika, sa pristiglim primjedbama, zaključno sa 27.6.2022. godine za Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ “Džemaludin Čaušević”, raspisanog u maju, 2022. godine.
Za više detalja za određena upražnjena radna mjesta kliknite na link za odgovarajuće radno mjesto:

Radno mjesto: Razredna nastava do 31.8.2023.

Radno mjesto: Asistent u odjeljenju

Radno mjesto: Fizika

Radno mjesto: Hemija

Radno mjesto: Kultura življenja

Radno mjesto: Psiholog

Radno mjesto: Geografija

Radno mjesto: Građansko obrazovanje

Radno mjesto: Društvo

Radno mjesto: Bibliotekar

Radno mjesto: Razredna nastava c.1.

Radno mjesto: Servirka

.

.

.

.