Javni konkurs sa popunu upražnjenih radnih mjesta

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, 33/21), odredbi  Pravilnika o radu JU OŠ „Džemaludin Čauševć“ Sarajevo, člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22 i 22/22), Odluke Školskog odbora JU OŠ “Džemaludin Čaušević“ Sarajevo, broj: 1703-01/22 od 05.08.2022.god., Saglasnosti ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj: 11-03-02-34-5217-19-2/22 od 06.06.2022. godine, raspisuje se JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Za više detalja kliknite na link ispod:
JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta

.

.

.

.