Historijski čas na Treskavici

Grupa učenika osmih razreda, zajedno sa nastavnikom Salkom Trnkom, bili su na Treskavici povodom godišnjice bitke za Dujmovska brda.
Organizator je bila UG Druga viteška brigada uz podršku općine Novi Grad.U toj bitci borci Armije BiH su zarobili 5 tenkova, 4 oklopna transportera, štabno vozilo, sedam kamiona, autobus, dva topa B-1, sedam “strijela 2M”,14 PAM-ova, oko 1.000 granata i preko 100 hiljada municije raznog kalibra bez ijednog poginulog borca.
Ista grupa učenika je nekoliko dana ranije bila na obilježavanju godišnjice Druge viteške brigade u Spotskom centru “Safet Zajko”.

Više fotografija možete pogledati na našoj fejsbuk stranici:
https://www.facebook.com/JU-OŠ-Džemaludin-Čaušević

.

.

.