EU dodijelila IT opremu za osam škola

U osnovnim školama učesnicama projekta iz sarajevskih Općina Novo Sarajevo i Novi Grad, organizovana je dodjela multifunkcionalne IT opreme i volonterskih potvrda za učenike osam osnovnih škola navedenih općina koje su učestvovale u projektu “Volontiranje je cool!” u 2023. godini, koji provodi Centar za razvoj omladinskog aktivizma (CROA), a čiji je glavni donator i partner Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Učenici i učenice su posvetili 100.000 volonterskih sati svojim lokalnim zajednicama jačajući pritom socijalne vještine koje se u savremenom svijetu često zaboravljaju, kao što su solidarnost, tolerancija, empatija i osjećaj pripadnosti zajednici.

Direktor škole Emir Prljača naveo je kako je izuzetno ponosan na dugu volontersku tradiciju koja se njeguje u okviru vizije naše škole i na činjenicu da je škola učesnica projekta “Volontiranje je cool” već dugi niz godina. Naglasio je i važnost volonterizma u pogledu osvještavanja i rješavanja problema i potreba zajednice te da će se naša škola uvijek rado odazvati ovakvim ili sličnim inicijativama.
“Na volontiranju mi je bilo odlično. Posebno mi se svidjelo druženje sa ostalim školama i upoznavanje drugih đaka! Na Galeriji volonterizma sam čak srela i drugaricu koja je otišla iz moje škole u drugu školu. Odlično sam se provela i radujem se sljedećem druženju”, izjavila je Lana Ereš, jedna od učesnica projekta i učenica VIII razreda naše škole.

Uključivanje učenika osnovnih škola u volonterske aktivnosti primjerenih njihovoj dobi izvrstan je način da djeca budu aktivni učesnici pozitivnih promjena u svojim zajednicama. Učenici su se iskazali na poljima ekologije, humanitarnog rada, organizacije bazara, volontiranja u svojim školama i drugim udruženjima i ustanovama, pružanja pomoći školskim drugarima, te održavanja predavanja o značaju volonterizma. Vrijednom multifunkcionalnom tehničkom opremom nagrađeno je 50 škola koje su tokom cijele godine učestvovale u volonterskim aktivnostima. Podrška je omogućena u okviru projekta „EU za lokalne zajednice“ koji finansira Evropska unija, a implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u saradnji sa partnerskom organizacijom HELP.

„Ured EU u BiH obezbijedio je vrijedne nagrade za svih 50 škola koje su učestvovale u projektu, a danas smo imali priliku uručiti nagrade koju su za škole općine Vogošća osvojili vrijedni volonteri. Također, volonteri su za svoj angažman dobili i posebne volonterske potvrde koje će im biti od koristi prilikom apliciranja za stipendiju ili dalje školovanje“, naglasio je Zafir Šišić, direktor CROA-e.
Prijatelji projekta u 2023. godini bili su i Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Federalni zavod za zapošljavnje, Fondacija za izdavaštvo Sarajevo, Fondacija za bibliotečku djelatnost Sarajevo i Služba za zapošljavanje BPK Goražde, a veliku podršku pružila su i resorna ministarstva obrazovanja iz pet bh. kantona u kojima se realizuje projekat, a koji su svojim saglasnostima dali priliku da se ove aktivnosti implementiraju.”

@Evropska unija u Bosni i Hercegovini
#EUzaLokalneZajednice #CPCDba #HELPinBiH #CROA

.

.