Dokumentacija za upis u prvi razred

Obavještavamo roditelje/staratelje da potrebnu dokumentaciju za upis djeteta u prvi razred mogu predati kod sekretara naše škole u periodu od 8:00h do 16:00h.
Detaljnije informacije o upisu u prvi razred osnovne škole, kao i ova dodatna napomena, postavljene su početkom februara na web i fejsbuk stranici naše škole.

.

.