Bošnjačka književnost u 100 knjiga

U prostorijama JU OŠ “Džemaludin Čaušević”, održana je promocija “Bošnjačka književnost u 100 knjiga” za učenike viših razreda. Ovo kapitalno važnu Ediciju darovao je Institut za bošnjačke studije Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”. Naša škola je dobila 13.kolo (10 knjiga) kapitalne edicije. Na pomenutoj promociji učenici su čitali odlomke iz književnih djela, a bibliotekarka škole i nastavnici B/H/S jezika i književnosti su govorili o samoj Ediciji koja posjeduje brojne antologije, kao i ostala književna djela koja predstavljaju nešto najbolje, najvažnije i najvrijednije u bosanskom jeziku.

Sretni smo i zahvalni na ovako velikoj vrijednosti knjiga koje ćemo moći koristiti kako učenici tako i nastavnici.

FOTOGRAFIJE SA AKTIVNOSTI

.

.