Monthly Archives: January 2024

Novogodišnji paketići za djecu Prijedora

Akcija darivanja novogodišnjih paketića za povratničku djecu Prijedora organizovana je i ove godine u četiri sarajevske osnovne škole. Akcija je inicirana od strane prijedorskog Udruženja građana “Narodna kuhinja – Optimisti”, a ima za cilj povezivanje i zbližavanje učenika iz Sarajeva sa

Ogledni čas iz Islamske vjeronauke

U odjeljenju II-1, nastavnica Islamske vjeronauke Melika Nezirovac je održala ogledno-ugledni čas na temu “Briga o komšiji”. Na časovima koji su prethodili ovom času, učenici su pripremali poklone za koje su na ovom času saznali da su za njihovog najdražeg komšiju. U toku časa su kroz različite aktivnosti učili